Kathleen Ramboer verzamelt met hulp van amateurbioloog Marc Haerssens
zaden en vruchten, archiveert, isoleert, schildert, tekent  en fotografeert ze. Ze richt de aandacht op de biodiversiteit in de ons omringende wereld. Deze wereld kan niet
zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor productie van zuurstof,
afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering en
zo veel meer. Helaas klimaatopwarming, CO2 uitstoot verstoren dit zo belangrijke
ecosysteem. DE WONDERE WERELD VAN ZADEN EN VRUCHTEN vestigt niet alleen de aandacht op deze problematiek maar toont ook een poëtische werkelijkheid.
Op een unieke wijze wordt kunst met wetenschap en cultuur verbonden.

zadenenvruchten generated by VisualLightBox.com
cichorei 1 cichorei 2 cichorei 3 brem walnoten gelelis wittekrodde tulpenboom geraniuma vrucht_namibië vrucht_brem vrucht_gele_lis zuring fluitekruid rozebroekpark catalpa spec aesculus hippocastanum_ ramboer dipsacus fullonum_ ramboer judaspenning1 judaspenning2 moeraspirea